khai-giang-nam-hoc-2016 -2017-truong-cao-dang-cong-nghe-va-thuong-mai-ha-noi-htt.edu.vn

TS. Đoàn Xuân Viên - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cán bộ nhân viên và sinh viên lên nhận hoa mừng từ các đơn vị đối tác

TS. Đoàn Xuân Viên – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cán bộ nhân viên và sinh viên lên nhận hoa mừng từ các đơn vị đối tác

TS. Đoàn Xuân Viên – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cán bộ nhân viên và sinh viên lên nhận hoa mừng từ các đơn vị đối tác

Both comments and trackbacks are currently closed.