khai-giang-nam-hoc-2016-2017-truong-cao-dang-cong-nghe-va-thuong-mai-ha-noi-htt.edu.vn

Ông Lê Ngọc Hoàn – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Ông Lê Ngọc Hoàn – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Ông Lê Ngọc Hoàn – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Both comments and trackbacks are currently closed.