anh-khai-giang-nam-hoc-2016-2017-truong-cao-dang-cong-nghe-va-thuong-mai-ha-noi-htt.edu.vn

TS. Nguyễn Xuân Sang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học 2016 - 2017

TS. Nguyễn Xuân Sang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học 2016 – 2017

TS. Nguyễn Xuân Sang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học 2016 – 2017

Both comments and trackbacks are currently closed.