Lễ kí kết hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực giữa HTT và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện – điện tử

Trong những năm qua chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như vũ bão của Khoa học và Công nghệ – nhân loại đã và đang bước trên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0) mà ở đó không có bước chân của những người … Đọc tiếp Lễ kí kết hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực giữa HTT và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện – điện tử