Lễ ký hiệp ước giao lưu quốc tế với trường Đại học MunKyung Hàn Quốc

Nhằm mục đích đẩy mạnh mối liên kết hai bên, đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh quốc tế. Hôm nay ngày 09/05/2018, hiệp ước giao lưu quốc tế giữa Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội với trường Đại học MunKyung Hàn Quốc đã được … Đọc tiếp Lễ ký hiệp ước giao lưu quốc tế với trường Đại học MunKyung Hàn Quốc