LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM NHẬT BẢN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm tạo cơ hội nâng cao chất lượng học tập và làm việc theo chuyên ngành ổn định cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của trường cũng như thực hiện cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị sử dụng lao động; chiều ngày 26 tháng 02 năm … Đọc tiếp LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM NHẬT BẢN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN