Lễ tốt nghiệp Khóa 9 ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn – Nhà hàng và Quản trị chế biến món ăn

Ngày 28/03/2019, Khoa Du lịch đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 50 sinh viên Khóa 9 ngành Quản trị Kinh doanh – Khách sạn – Nhà hàng và Quản trị chế biến món ăn. Theo kế hoạch đào tạo, sau khi học tập các học phần chuyên sâu, sinh viên ngành Quản trị … Đọc tiếp Lễ tốt nghiệp Khóa 9 ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn – Nhà hàng và Quản trị chế biến món ăn