Một số thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Nội dung chủ yếu của đề thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong chương trình học lớp 12. Việc chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm chứ không giao cho các sở giống như năm 2018.

Bộ GD&ĐT công bố thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra thông tin chính thức về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Theo thông tin đưa ra thì đề thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong nội dung chương trình học THPT, chủ yếu là chương trình học lớp 12. Để đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở xét tuyển.

Bộ GD&ĐT sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác ra đề, coi thi và chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Bộ GD&ĐT sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác ra đề, coi thi và chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động cán bộ, giảng viên các trường đại học, học viện và các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên đến hội đồng thi các tỉnh, thành phố để phối hợp tổ chức kỳ thi. Các trường đại học, cao đẳng sẽ không tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi tại địa phương mình.

Công tác bảo mật và đảm bảo tính khách quan của kỳ thi được đề cao

Quy định về việc sắp xếp phòng thi cũng được xây dựng hết sức chặt chẽ. Bộ cũng tổ chức hướng dẫn chi tiết kỹ thuật lưu trữ, niêm phong, bảo quản đề thi, bài thi để đảm bảo bảo mật, đặt camera giám sát phòng chứa địa điểm chứa đề thi, bài thi đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cán bộ liên quan trong việc bảo quản đề thi, bài thi tại các địa điểm và hội đồng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đồng thời sẽ đặt camera giám sát phòng tổ chức chấm thi 24/24h. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm cũng được chỉnh sửa, nâng cấp và hoàn thiện theo hướng tăng cường tính bảo mật và nâng cao tính năng giám sát để ngăn ngừa việc can thiệp trái phép.

Kết quả chấm thi cũng như phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được công khai. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp THPT = 70% điểm TB các bài thi THPT Quốc gia + 30% điểm TBC năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Các trường đại học, cao đẳng sẽ phải chủ động xây dựng và công bố đề án tuyển sinh của mình, đảm bảo nguyên tắc tự chủ. Bên cạnh việc sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, các trường còn có thể sử dụng các phương thức phù hợp để tuyển sinh.

Bài viết liên quan