Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ pháp lý

Chính phủ công bố mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và các mục tiêu cụ thể của Chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 của ngành luật và ngành dịch vụ pháp lý, cụ thể như sau:

Phát triển số lượng luật sư

Mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam có từ 18.000 đến 20.000 luật sư. Từ nay đến năm 2015, phát triển được khoảng 12.000 luật sư; chú trọng đến việc đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt khoảng 1.000 luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế. Đến năm 2020, cần phát triển số lượng khoảng 20.000 luật sư, đạt tỷ lệ số luật sư trên số dân là 1/4.500 đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tại mỗi địa phương có khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội có từ 30 đến 50 luật sư, bảo đảm tham gia 100% số lượng các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; số luật sư có khả năng tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là khoảng 150 người.

cao đẳng dịch vụ pháp lý, cao đẳng luật
cao đẳng dịch vụ pháp lý, cao đẳng luật

>> Ngành dịch vụ pháp lý học những gì ?

Về việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư

Mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội, bổ sung nguồn cho các chức danh tư pháp và chức danh quản lý nhà nước từ đội ngũ luật sư giỏi, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức. Theo đó, đến năm 2020, đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp luật sư.

Ngành dịch vụ pháp lý những điều cần biết

Nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề của luật sư trong tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật

Chiến lược đề ra mục tiêu đảm bảo cơ chế để luật sư tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng, thực hiện có hiệu quả, chất lượng nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Phấn đấu để số lượng các công dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc ngày càng tăng. Đến năm 2020, đảm bảo trên 50% các vụ án hình sự Tòa án xét xử có luật sư tham gia; phấn đấu đạt mục tiêu có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư.

Xét tuyển ngành dịch vụ pháp lý
Xét tuyển ngành dịch vụ pháp lý

Phát triển hoạt động hành nghề của luật sư

Đặt ra mục tiêu phát triển hoạt động luật sư thành hoạt động nghề nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho xã hội; đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của luật sư trong công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhiệm vụ chính trị xã hội khác. Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, hướng đến hội nhập thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới.

>> Xét tuyển ngành luật

Phát triển tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư, hành nghề tư vấn dịch vụ pháp lý

Chiến lược thể hiện mục tiêu thống nhất về cơ cấu, tổ chức của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, hoạt động, điều hành chuyên nghiệp, phát huy vai trò tự quản trong tổ chức và hoạt động của tổ chức mình, trong đó, xây dựng và phát triển Liên đoàn luật sư Việt Nam trở thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất của các luật sư và các Đoàn luật sư trong cả nước, vững mạnh về mọi mặt là mục tiêu quan trọng. Đến năm 2020, phát triển Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư mang tính chuyên nghiệp cao ngang tầm với các tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư trong khu vực và trên thế giới, phát huy tối đa vai trò tự quản của các tổ chức này.

Vai trò của người luật sư đối với các công ty và doanh nghiệp
Vai trò của người luật sư đối với các công ty và doanh nghiệp

>> Tuyển sinh cao đẳng luật

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tư vấn dịch vụ pháp lý

Trên nguyên tắc quản lý nhà nước và phát huy tính tự quản, độc lập của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, Chiến lược đề ra mục tiêu phát triển theo hướng bảo đảm sự quản lý nhà nước mang tầm vĩ mô, tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động luật sư, tăng cường vai trò định hướng, điều tiết, hỗ trợ, công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, hoạt động luật sư. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình trong hoạt động hành nghề.

>> Tuyển sinh dịch vụ pháp lý

Liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng luật tại Hà nội

Phòng Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại | 024.3362.8666

Hotline | 0928.88.99.00 0945.88.99.00 0996.88.99.00

 

♦Cơ sở 2: Hồ Tùng Mậu

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B số 200 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐH Thương Mại)

Điện thoại | 024.3767.9555

 Hotline |0964.505.509

Email: info@htt.edu.vn

 Website chính thức| https://htt.edu.vn/

✎ Fanpage chính thức| https://www.facebook.com/htt.edu.vn/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG LUẬT

[ninja_form id=5]

Bài viết liên quan