Khối Công nghệ – Kỹ thuật

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy (Đợt 2) khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật