Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2023

Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh các khối ngành: Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Xã hội, Chăm sóc sức khỏe

Khối Công nghệ – Kỹ thuật

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy (Đợt 2) khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật