Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2023

Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh các khối ngành: Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Xã hội, Chăm sóc sức khỏe

Tuyển Sinh Cao Đẳng Ngành Du lịch – Khách sạn

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy (Đợt 2) khối ngành Du lịch - Khách sạn. Tuyển sinh Cao đẳng Du lịch. Tuyển sinh Cao đẳng Khách sạn, quản trị..