Tuyển sinh Ngành Y sĩ đa khoa

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh ngành Y sĩ đa khoa - Xét tuyển bằng THPT - Cam kết việc làm đầu ra