Ngành Quản lý xây dựng

1. Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý xây dựng

Đào tạo cử nhân ngành Quản lý xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng ngành Quản lý xây dựng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

2. Ngành Quản lý xây dựng học gì ?

a. Kiến thức học được

Trình bày được  những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Có kiến thức cơ bản pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biết phương pháp luyện tập sức khỏe nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng được kiến thức cơ bản toàn học (cao cấp và ứng dụng), quy hoạch tuyến tính, xác xuất và toán thống kê, làm cơ sở để tiếp thu tốt những kiến thức cơ sở và chuyên ngành, đồng thời có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Trình bày được cấu trúc ngữ pháp và từ vựng của tiếng Anh cơ bản tương đương trình độ B, có kiến thức về tiếng Anh ngành Quản lý xây dựng.

Trình bày được các kiến thức tin học cơ bản tương đương trình độ B và tin học ứng dụng để soạn thảo văn bản.

Mô tả được các nguyên lý, cấu tạo, tác dụng của các loại máy và dụng cụ đo đạc, dụng cụ thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lựa chọn vật liệu, cấu tạo, tác dụng, đặc điểm chịu lực, các phương pháp tính toán nội lực và kiểm tra sự chịu lực ở một số bộ phận kết cấu và trong nền móng công trình. Để giải quyết tốt các nội dung liên quan đến những hoạt động công nghệ – kỹ thuật xây dựng công trình như: lựa chọn phương án, các biện pháp thực hiện trong quá trình tổ chức xây dựng, giám sát thi công các công trình xây dựng, quản lý các dự án công trình xây dựng …

b. Kỹ năng đạt được

Thiết kế, tính toán khối lượng và lập được dự toán một số hạng mục các công trình xây dựng giản đơn.

Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ, máy đo đạc phổ thông (loại quang cơ) và một số loại máy điện tử để đo đạc định vị đường trục trong công tác giác móng, đo vẽ lập bình đồ khu vực, đo đạc xác định vị trí, cao độ, kích thước hố móng, móng và các bộ phận công trình xây dựng vừa và nhỏ. Lập được hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.

Sử dụng một số loại máy móc, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; xác định được tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng, kiểm định được chất lượng các bộ phận công trình xây dựng.

Lựa chọn được phương án thi công hợp lý, lập được các tiến độ xây dựng, đề xuất các biện pháp có hiệu quả trong tổ chức thi công đạt mục tiêu chất lượng, kinh tế và an toàn.

Lập và kiểm tra được sổ sách chứng từ, biểu mẫu kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

Lập và phân tích được một số kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

Tham gia lập và thẩm định các dự án đấu thầu.

Hoạch định tính chất công tác kế toán và kế toán tổng hợp của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cập nhật được các tiến bộ kỹ thuật (cả về máy móc, thiết bị và phương pháp) trong công nghệ xây dựng, xử lý được một số các tình huống kỹ thuật không phức tạp xảy ra trong quá trình tổ chức xây dựng

Tổ chức làm việc được theo tổ, nhóm; nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp nghề nghiệp và quan hệ giúp tăng hiệu quả công việc.

Nói, đọc và nghe hiểu được tiếng Anh giao dịch thông thường và đọc hiểu tiếng anh trong các bản vẽ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành, có khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.

Sử dụng được các phần mềm Dự toán,…Sử dụng thành thạo máy vi tính, biết khai thác thông tin trên Internet giúp cho quá trình học tập và làm việc được tốt.

Nhận thức đúng về CNXH, tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp hiện đại.

Có phương pháp làm việc khoa học, yêu nghề, tâm huyết với mọi công việc được giao, có tác phong miệng nói, tay làm; có tinh thần đoàn kết cùng xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Tự tin, năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp, sáng tạo trong nghề nghiệp làm tăng hiệu quả công việc; có ý thức cao để hòa nhập, hợp tác và có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm. Vận dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong chuyên ngành do thực tiễn đặt ra.

3. Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng

a. Chương trình khung đào tạo ngành Quản lý xây dựng

STT Tên môn học Số tín chỉ
I Kiến thức giáo dục đại cương 26
II Kiến thức cơ sở ngành 17
III Kiến thức chuyên ngành 33
IV Kiến thức thực tập cơ bản 12
V Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp 9
Tổng cộng 97

Ghi chú: Môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ (được cấp chứng chỉ riêng)

b. Kế hoạch giảng dạy ngành Quản lý xây dựng (dự kiến)

TT Tên môn học
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin
2 Luật kinh tế
3 Khởi tạo doanh nghiệp
4 Tiếng Anh cơ bản
5 Toán cao cấp
6 Tin học đại cương
7 Kỹ năng giao tiếp
8 Cơ học cơ sở
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh
10 Tiếng Anh chuyên ngành
11 Quy hoạch tuyến tính
12 Giáo dục thể chất
13 Sức bền vật liệu
14 Trắc địa
15 Vật liệu xây dựng
16 Địa chất – Cơ đất – Nền móng
17 Thực tập trắc địa
18 Thực tập địa chất công trình
19 Thực tập vật liệu xây dựng
20 Xác suất và toán thống kê
21 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam
22 Giáo dục quốc phòng – an ninh
23 Marketing trong xây dựng cơ bản
24 Kinh tế học
25 Quản trị kinh doanh trong xây dựng
26 Điều tra quy hoạch
27 Bê tông cốt thép
28 Định mức kỹ thuật và định giá SP trong XD
29 Thống kê xây dựng cơ bản
30 Thiết kế công trình xây dựng
31 Máy xây dựng
32 Tài chính doanh nghiệp xây dựng
33 Kế toán doanh nghiệp xây dựng
34 Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp XD
35 Tổ chức điều hành điều hành sản xuất trong XD
36 Soạn thảo văn bản
37 An toàn lao động
38 Lịch sử học thuyết kinh tế
39 Thi công công trình xây dựng
40 Kinh tế xây dựng
41 Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa DNXD
42 Thực tập kinh tế xây dựng
43 Môi trường trong xây dựng
44 Dự toán xây dựng cơ bản
45 Quản lý dự án
46 Lập và phân tích dự án đầu tư
47 Thực tập kỹ thuật chuyên môn
48 Kiến thức thực tập tốt nghiệp
49 Khóa luận tốt nghiệp

4. Địa điểm nộp hồ sơ Đăng ký xét tuyển ngành Quản lý xây dựng tại Hà Nội

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

♦Trụ sở chính

Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại | 024.3362.8666

Hotline | 0928.88.99.00 0945.88.99.00 0996.88.99.00

 

♦Cơ sở 2: Hồ Tùng Mậu

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B số 200 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐH Thương Mại)

Điện thoại | 024.3767.9555

Hotline |0964.505.509

Email: info@htt.edu.vn

 Website chính thức| https://htt.edu.vn/

 Fanpage chính thức| https://www.facebook.com/htt.edu.vn/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

[ninja_form id=5]

Bài viết liên quan