Sinh viên HTT chuyên ngành Điện Điện Tử với lớp học thực hành chuyên sâu

Kỹ thuật Điện – Điện tử là một ngành kỹ thuật hiện đại có nhu cầu nhân lực cao, ổn định trong nhóm ngành kỹ thuật công nghệ cần thiết cho các nước đang phát triển theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa. Tại Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội, sinh viên ngành Điện Điện tử nói riêng và khối ngành kỹ thuật nói chúng luôn được chú trọng thực tập tay nghề tại trường cũng như thực tế tại doanh nghiệp.

Đối với ngành Kỹ thuật điện điện tử sinh viên được đào tạo từ các kiến thức cơ bản về điện như: Điện căn bản, Mạch điện, Khí cụ điện, Máy điện; các môn cơ sở về điện tử như: Linh kiện điện tử, Đo lường – Cảm biến, Mạch tương tự – Kỹ thuật xung, Kỹ thuật số. Và các kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điện gồm: Truyền động điện, Trang bị điện, Cung cấp điện, Điện công trình; kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điện tử gồm: Kỹ thuật khuếch âm, Kỹ thuật Audio/ Video, Kỹ thuật phát thanh – truyền hình, Điện thoại – Tổng đài; kiến thức chuyên ngành Tự động hóa gồm: Điện tử công suất kỹ thuật số, Điều khiển lập trình, Điều khiển động cơ dùng Inverter, Kỹ thuật Robot.

Chương trình đào tạo tại HTT được thiết kế với thời gian học thí nghiệm/thực hành  chiếm 75% tổng thời lượng kiến thức giúp sinh viên tiếp thu bài tốt hơn. Với các chuyên đề thực hành tốt nghiệp chuyên sâu sinh viên tự tin với khả năng tay nghề của mình sau khi ra trường làm việc tại các doanh nghiệp.

Một số hình ảnh của sinh viên HTT chuyên ngành Kỹ thuật điện điện tử tại lớp học thực hành chuyên sâu:

Bài viết liên quan