Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

Đến năm 2030, trở thành cơ sở giáo dục đa ngành nghề; cung ứng lực lượng nhân lực vững kiến thức, chắc tay nghề, thái độ chuyên nghiệp cho 1.000 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đến năm 2035, trở thành địa chỉ đào tạo nghề tin cậy đứng thuộc top 50 cơ sở đào tạo uy tín trong nhận thức của người học và đánh giá của doanh nghiệp sử dụng nhân lực.

 

Sứ mệnh

Đào tạo và cung ứng nhân lực một cách toàn diện – vững kiến thức chắc tay nghề, có đầy đủ kỹ năng mềm và thái độ phù hợp, sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của đất nước ngày càng thịnh vượng.

 

Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm – Giá trị – Đổi mới – Sáng tạo

Giá trị cốt lõi HTT: Trách nhiệm - sáng tạo - giá trị - đổi mới