Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật ở Việt Nam đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật ở Việt Nam đến năm 2020.

Chiến lược phát triển nghề luật ở Việt Nam đến năm 2020

Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam phục vụ yêu cầu cải cách trong lĩnh vực tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thu nhập của người luật sư ở Việt Nam
Thu nhập của người luật sư ở Việt Nam

Theo đó cần phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng, lẫn bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng, lãnh đạo và tạo điều kiện hoạt động từ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, đồng thời để thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/03/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1072/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” với những chủ trương, chính sách lớn, các giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm định hướng và hỗ trợ cho việc phát triển nghề luật sư ở Việt Nam giai đoạn 2011 đến 2020, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ở giai đoạn tiếp theo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh các hệ:

   ☑ Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

   ☑ Tuyển sinh hệ Liên thông Trung cấp – Cao đẳng chính quy

   ☑ Tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp

Trường Tuyển sinh Các khối ngành đào tạo:

 • Tuyển sinh ngành Dược
 • Tuyển sinh ngành Điều Dưỡng
 • Tuyển sinh ngành Y sĩ Đa khoa
 • Tuyển sinh ngành Xây dựng Công trình
 • Tuyển sinh ngành Quản lý xây dựng
 • Tuyển sinh ngành Xây dựng dân dụng
 • Tuyển sinh ngành Điện tử – Tự động hóa
 • Tuyển sinh ngành Điện tử Viễn Thông
 • Tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin
 • Tuyển sinh ngành Công tác xã hội
 • Tuyển sinh ngành Hướng dẫn viên du lịch
 • Tuyển sinh ngành Chế biến món ăn
 • Tuyển sinh ngành Quản trị khách sạn
 • Tuyển sinh ngành Kế toán
 • Tuyển sinh ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh
 • Tuyển sinh ngành Dịch vụ Pháp lý

✎ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI:

[ninja_form id=5]

 Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

♦Trụ sở chính

Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại | 024.3362.8666

Hotline | 0928.88.99.00 0945.88.99.00 0996.88.99.00

 

♦Cơ sở 2: Hồ Tùng Mậu

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B số 200 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐH Thương Mại)

Điện thoại | 024.3767.9555

Hotline |0964.505.509

Email: info@htt.edu.vn

 Website chính thức| https://htt.edu.vn/

✎ Fanpage chính thức| https://www.facebook.com/htt.edu.vn/

 

Bài viết liên quan