Vai trò của ngành du lịch đối với kinh tế nước ta

Không chỉ riêng ở Việt Nam, ở tất cả các nước trên thế giới, du lịch là ngành nghề kinh tế trọng điểm của đất nước mang lại nhiều thu nhập và được chính phủ các nước quan tâm đầu tư rất nhiều. Trong thời kỳ đời sống con người càng phát triển mạnh mẽ hiện nay ngành du lịch các thể hiện được vai trò quan trọng trong đối với nền kinh tế đất nước.

Kinh tế du lịch là gì?

Kinh tế du lịch là một ngành nghề bao  gồm nhiều hoạt động tổ chức, sản xuất và tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhằm đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho các đối tượng tham gia và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trong quá trình hội nhập kinh tế, lĩnh vực du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước cũng như tiến trình hội nhập quốc gia thực hiện các chính sách đối ngoại.

Du lịch hiện nay bao gồm hai loại đó là du lịch trong nước và du lịch quốc tế:

Du lịch trong nước là hình thức tổ chức khai thác tại các địa điểm tham quan du lịch trong nước dành cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Du lịch quốc tế là hình thức tổ chức cho khách  du lịch trong nước thực hiện tham quan du lịch tại các quốc gia khác.

Vai trò của ngành du lịch đối với kinh tế

Theo như đánh giá của các chuyên gia kinh tế, du lịch là chiếc chìa khóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách đa dạng, đa phương hoá quốc gia, tác động mạnh mẽ đến GDP, ngân sách nhà nước, vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, kim ngạch xuất khẩu, văn hoá đất nước.

Du lịch giúp thúc đẩy hợp tá khu vực và quốc tế, phân công lao động thông qua các hoạt động kinh doanh du lịch. Đòi hỏi nguồn lực lao động dồi dào đáp ứng nhu cầu công việc.

Kinh tế du lịch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường nội địa và quốc tế đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch để thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Du lịch còn là hình thức góp phần quảng bá hình ảnh đất nước với các quốc gia trên thế giới, tạo điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, có cơ hội mở rộng liên kết với các tuyến du lịch thế giới.

Có thể nói vai trò của ngành du lịch với kinh tế là hết sức quan trọng, điều này cụ thể hoá bằng việc hiện nay nhà nước có rất nhiều chính sách liên quan đến phát triển du lịch.

Bài viết liên quan