Danh sách thí sinh tham dự Chương trình Rung Chuông Vàng 2021

Nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên đầu khóa, khuyến khích sinh viên cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về học tập, tự học, đồng thời tạo sự gắn kết giữa sinh viên. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký và thống kê số lượng, Ban tổ chức Chương Trình “Rung chuông vàng – Online”  thông báo thời gian khai mạc và danh sách thí sinh tham dự như sau:

Lễ khai mạc tổ chức vào: 09h00 Thứ Bảy ngày 18/09/2021.

Thí sinh xem danh sách tham dự và mã dự thi, ca thi theo danh sách đính kèm dưới đây!

Danh sách thí sinh dự thi Hệ cao đẳng: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/DS-thi-RCV-K14.pdf

Danh sách thi sinh dự thi Khoa THPT Nghề: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/DS-thi-RCV-THPT-nghề.pdf

 

Bài viết liên quan