Đề Thi Và Đáp Án Môn Địa Lí | Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020 – Tất Cả Các Mã Đề

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Địa Lý THPT Quốc gia năm 2020 tất cả mã đề

 

Tải về Đề thi chính thức của Bộ GDĐT Mã đề 301

41. A 42. D 43. A 44. A 45.  D 46.C 47.   B 48.  B 49. C 50. B
51. D 52.  B 53.  C 54. D 55. C 56. D 57. A 58. B 59. C 60. B
61. A 62. D 63. D 64. C 65. C 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. A 72. A 73. C 74. C 75. B 76. A 77. B 78. A 79. A 80. C

 

Mã đề 302

41. D 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. C 49. D 50. C
51. A 52. D 53. B 54. C 55. D 56. D 57. B 58. C 59. C 60. B
61. B 62. B 63. A 64. C 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. C 72. A 73. D 74. C 75. A 76. C 77. B 78. B 79. A 80. A

 

Mã đề 303

41. B 42. D 43. A 44. C 45. C 46. C 47. D 48. A 49. C 50. B
51.  A 52. B 53. B 54. A 55. D 56. C 57. C 58. B 59. D 60. C
61. A 62. C 63. D 64. A 65. A 66. D 67. A 68. B 69. A 70. C
71. D 72. D 73. D 74. B 75. A 76. C 77. B 78. B 79. C 80. B

 

Mã đề 304

41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. C 47. D 48. B 49. A 50. B
51. A 52. D 53. C 54. B 55. C 56. C 57. D 58. B 59. D 60. D
61. C 62. A 63. C 64. B 65. D 66. B 67. C 68. B 69. C 70. A
71. A 72. B 73. B 74. D 75. D 76. A 77. D 78. B 79. A 80. A

 

Mã đề 305

41. C 42. A 43. B 44. C 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D
51. A 52. D 53. A 54. C 55. D 56. A 57. D 58. D 59. A 60. D
61. A 62. D 63. C 64. B 65. B 66. B 67. D 68. A 69. B 70. D
71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. B 78. B 79. A 80. A

 

Mã đề 306

41. D 42. D 43. C 44. A 45. A 46. B 47. D 48. A 49. C 50. B
51. A 52. B 53. B 54. D 55. C 56. C 57. A 58. C 59. C 60. C
61. A 62. C 63. A 64. D 65. A 66. D 67. C 68. A 69. D 70. D
71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. C 77. D 78. C 79. D 80. D

 

Mã đề 307

41. B 42. D 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. B 49. C 50. B
51. B 52. A 53. D 54. A 55. B 56. C 57. C 58. B 59. A 60. D
61. D 62. C 63. A 64. C 65. C 66. C 67. A 68. A 69. D 70. A
71. B 72. C 73. D 74. D 75. C 76. A 77. D 78. C 79. C 80. D

 

Mã đề 308

41. D 42. B 43. C 44. D 45. C 46. B 47. A 48. C 49. D 50. D
51. B 52. D 53. A 54. A 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. D 64. C 65. C 66. D 67. B 68. A 69. B 70. C
71. A 72. A 73. B 74. B 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

 

Mã đề 309

Mã đề 310

41. A 42. B 43. C 44. B 45. D 46. C 47. B 48. B 49. A 50. A
51. A 52. D 53. C 54. B 55. B 56. D 57. C 58. D 59. A 60. A
61. A 62. B 63. B 64. C 65. D 66. A 67. A 68. A 69. C 70. D
71. B 72. B 73. C 74. D 75. D 76. B 77. B 78. D 79. C 80. D

 

Mã đề 311

Mã đề 312

Mã đề 313

41. D 42. C 43. D 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C 49. D 50. D
51. A 52. B 53. C 54. D 55. C 56. B 57. D 58. C 59. C 60. B
61. A 62. A 63. B 64. B 65. A 66. C 67. D 68. C 69. A 70. D
71. B 72. A 73. B 74. A 75. A 76. A 77. B 78. B 79. D 80. D

 

Mã đề 314

Mã đề 315

Mã đề 316

Mã đề 317

41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. D 47. B 48. C 49. D 50. C
51. B 52. A 53. C 54. B 55. B 56. B 57. A 58. A 59. B 60. C
61. B 62. B 63. A 64. A 65. B 66. A 67. C 68. B 69. A 70. B
71. C 72. C 73. C 74. B 75. C 76. A 77. B 78. C 79. A 80. C

 

Mã đề 318

41. C 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. A 48. A 49. B 50. A
51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. A 58. A 59. A 60. B
61. A 62. B 63. A 64. B 65. D 66. C 67. B 68. A 69. C 70. B
71. D 72. D 73. B 74. D 75. B 76. C 77. B 78. C 79. D 80. D

 

Mã đề 319

Mã đề 320

41. D 42. D 43. C 44. A 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. B
51. A 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B 57. B 58. A 59. C 60. B
61. D 62. C 63. C 64. A 65. B 66. D 67. A 68. C 69. B 70. B
71. B 72. C 73. D 74. C 75. C 76. C 77. C 78. D 79. B 80. D

 

Mã đề 321

41. D 42. B 43. A 44. B 45.C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. C
51. A 52. C 53. C 54. A 55. C 56. D 57. B 58. A 59. B 60. D
61.  D 62. A 63. A 64. C 65. D 66. B 67. D 68. A 69. D 70. C
71. B 72. D 73. C 74. D 75. C 76. B 77. C 78. A 79. B 80. B

 

Mã đề 322

Mã đề 323

41. D 42. A 43. D 44. A 45. B 46. A 47.  B 48. D 49. B 50.A
51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. D 57. D 58. C 59. D 60. C
61. B 62. B 63. B 64. D 65. B 66. B 67.D 68.C 69. C 70. C
71. B 72.  D 73.  C 74. C 75. C 76.  D 77. B 78. B 79. D 80. D

 

Mã đề 324

 

Tải về đáp án chính thức của Bộ GD‹¯›ĐT

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 – Tất cả các môn – Tất cả các mã đề:

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN TOÁN
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN SINH HỌC ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN GDCD

 

<< NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN >>

Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:
1. Số điện thoại0928.88.99.00 (Hotline/Zalo)
2. Website: www.htt.edu.vn

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020

[ninja_form id=5]

☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội
*    Địa chỉ: Số 252 Đường Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. ĐT: 024.33.62.8666 – Hotline: 0928.88.99.00

VP Tuyển sinh Hồ Tùng Mậu.

Địa chỉ: P.102, Nhà B, Số 128A, Hồ Tùng Mậu, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nộị. ĐT 024.3767.9555 – Hotline: 0964.505.509

VP Tuyển sinh số 3 Chùa Láng.

Địa chỉ: P.107, Nhà D, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT 024.3647.4666 – Hotline: 0928.88.99.00

Email: info@htt.edu.vn

✎ Website chính thức| https://htt.edu.vn/

✎ Fanpage chính thức| https://www.facebook.com/htt.edu.vn/

Bài viết liên quan