Đề Thi Và Đáp Án Môn Hoá Học | Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2020 – Tất Cả Các Mã Đề

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Hóa THPT Quốc gia năm 2020 tất cả mã đề

 

Tải về Đề thi chính thức của Bộ GDĐT

Mã đề 201

41. C 42.D 43. B 44.A 45. B 46.D 47.C 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.A 60.B
61.A 62.B 63.B 64.D 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

 

Mã đề 202

41.A 42. D 43. B 44. A 45. A 46.C 47.B 48.C 49.D 50.B
51.A 52.D 53.A 54.B 55.C 56.D 57.D 58.B 59.C 60.A
61.B 62.B 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.B 69.D 70.A
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.D 78.D 79.A 80.A

 

Mã đề 203

41.D 42. C 43.D 44.D 45.B 46.C 47.A 48.D 49.C 50.B
51.B 52.B 53.C 54.A 55.D 56.B 57.A 58.C 59.B 60.A
61.C 62.D 63.D 64.A 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.C 74.A 75.B 76.C 77.C 78.A 79.D 80.A

 

Mã đề 204

41. B 42. A 43. D 44. B 45. B 46.C 47.C 48.A 49.A 50.C
51.D 52.B 53.B 54.C 55.D 56.C 57.D 58.B 59.D 60.D
61.A 62.A 63.B 64.B 65.C 66.A 67.C 68.D 69.A 70.B
71.B 72.D 73.C 74.A 75.A 76.B 77.B 78.B 79.D 80.C

 

Mã đề 205

41. A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.D 49.C 50.C
51.B 52.C 53.D 54.A 55.D 56.A 57.C 58.B 59.A 60.B
61.A 62.C 63.D 64.C 65.D 66.D 67.D 68.A 69.D 70.A
71.A 72.C 73.C 74.A 75.A 76.C 77.D 78.D 79.D 80.D

 

Mã đề 206

41.A 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A
51.A 52.C 53.C 54.C 55.B 56.D 57.B 58.B 59.D 60.B
61.C 62.A 63.C 64.A 65.B 66.C 67.A 68.D 69.C 70.C
71.D 72.B 73.A 74.B 75.D 76.C 77.A 78.B 79.C 80.D

 

Mã đề 207

41. C 42. C 43. B 44. C 45. A 46.D 47.C 48.A 49.A 50.A
51.C 52.C 53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.B 59.D 60.D
61.D 62.B 63.A 64.D 65.D 66.C 67.A 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.D 75.D 76.B 77.C 78.B 79.B 80.A

 

Mã đề 208

41. D 42.D 43. A 44. B 45. C 46.A 47.C 48.B 49.C 50.C
51.D 52.D 53.B 54.B 55.C 56.B 57.C 58.B 59.A 60.B
61.D 62.A 63.A 64.B 65.A 66.A 67.A 68.C 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.A 75.C 76.A 77.C 78.B 79.B 80.B

 

Mã đề 209

 

 

Mã đề 210

41. B 42. C 43. D 44. C 45. C 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.C 52.D 53.B 54.A 55.D 56.D 57.D 58.A 59.B 60.B
61.C 62.A 63.A 64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.A 70.D
71.B 72.B 73.B 74.A 75.A 76.D 77.D 78.B 79.D 80.A

 

Mã đề 211

Mã đề 212

Mã đề 213

41.D 42. D 43. C 44.B 45. C 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A
51.D 52.C 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.C 59.B 60.B
61.B 62.D 63.B 64.C 65.D 66.A 67.D 68.D 69.C 70.C
71.C 72.C 73.D 74.B 75.D 76.B 77.B 78.A 79.B 80.A

 

Mã đề 214

Mã đề 215

41. B 42. D 43. A 44.C 45. D 46.C 47.B 48.D 49.D 50.D
51.A 52.C 53.D 54.C 55.D 56.A 57.A 58.A 59.C 60.A
61.B 62.B 63.C 64.B 65.D 66.B 67.C 68.C 69.C 70.B
71.D 72.D 73.D 74.B 75.C 76.C 77.B 78.A 79.A 80.B

 

Mã đề 216

Mã đề 217

41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.D 49.C 50.D
51.A 52.B 53.A 54.B 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.D
61.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.D 67.D 68.C 69.C 70.A
71.A 72.D 73.C 74.C 75.A 76.D 77 78.D 79.A 80.A

 

Mã đề 218

Mã đề 219

Mã đề 220

Mã đề 221

41.B 42.D 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.A 50.D
51.C 52.A 53.D 54.A 55.C 56.C 57.A 58.B 59.D 60.A
61.C 62.A 63.B 64.A 65.B 66.D 67.B 68.A 69.D 70.B
71.B 72.B 73.D 74.D 75.D 76.D 77.A 78.B 79.B 80.A

 

Mã đề 222

Mã đề 223

41. B 42. B 43. B 44. A 45. D 46.C 47.C 48.A 49.C 50.B
51.A 52.C 53.D 54.C 55.B 56.D 57.C 58.D 59.D 60.A
61.D 62.D 63.C 64.B 65.C 66.C 67.A 68.D 69.B 70.A
71.D 72.D 73.A 74.C 75.B 76.B 77.D 78.B 79.A 80.B

 

Mã đề 224

41. D 42. D 43. C 44. C 45. B 46.C 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.B 53.B 54.B 55.C 56.D 57.C 58.A 59.D 60.A
61.B 62.A 63.A 64.B 65.D 66.A 67.D 68.B 69.B 70.D
71.A 72.C 73.C 74.B 75.A 76.B 77.C 78.D 79.A 80.B

 

Tải về đáp án chính thức của Bộ GD‹¯›ĐT

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 – Tất cả các môn – Tất cả các mã đề:

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN TOÁN
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN SINH HỌC ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ
ĐÁP ÁN + ĐỀ THI MÔN GDCD

 

<< NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN >>

Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:
1. Số điện thoại0928.88.99.00 (Hotline/Zalo)
2. Website: www.htt.edu.vn

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020

[ninja_form id=5]

☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội
*    Địa chỉ: Số 252 Đường Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. ĐT: 024.33.62.8666 – Hotline: 0928.88.99.00

VP Tuyển sinh Hồ Tùng Mậu.

Địa chỉ: P.102, Nhà B, Số 128A, Hồ Tùng Mậu, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nộị. ĐT 024.3767.9555 – Hotline: 0964.505.509

VP Tuyển sinh số 3 Chùa Láng.

Địa chỉ: P.107, Nhà D, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT 024.3647.4666 – Hotline: 0928.88.99.00

Email: info@htt.edu.vn

✎ Website chính thức| https://htt.edu.vn/

✎ Fanpage chính thức| https://www.facebook.com/htt.edu.vn/

Bài viết liên quan