DSC02470

Bà Đoàn Thị Thu Hương – đại diện trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cùng với ông Nguyễn Văn Chung – Giám đốc công ty TNHH Giáo dục Smartlearn ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo

Bà Đoàn Thị Thu Hương – đại diện trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cùng với ông Nguyễn Văn Chung – Giám đốc công ty TNHH Giáo dục Smartlearn ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo

Both comments and trackbacks are currently closed.