Phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ công bố vào quý 4 năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết phương án thi sẽ được công bố vào quý IV năm 2023, theo hướng không gây bất ngờ, sốc với phụ huynh, học sinh.

Tại cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ngày 15/8, nhiều giáo viên quan tâm đến phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025, khi lứa học sinh đầu tiên theo chương này kết thúc ba năm THPT. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố vào quý IV năm nay, theo hướng không gây bất ngờ, sốc với phụ huynh, học sinh.

Phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố vào quý IV năm 2023

Trước đó, tháng 3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, nhằm lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới. Trong đó, thí sinh học chương trình THPT dự thi 6 môn gồm: 4 môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn.

Về môn thi, hình thức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử đối với giáo dục phổ thông (GDPT); Ngữ văn, Toán, Lịch sử đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) và các môn học lựa chọn ở bậc THPT gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Theo đó, thí sinh học chương trình THPT dự thi 4 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Thí sinh học chương trình chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 2 môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học.

Về nội dung thi, dự thảo của Bộ GD&ĐT quy định, các câu hỏi sẽ vẫn nằm trong chương trình GDPT 2018, chủ yếu là chương trình giáo dục cấp THPT.

Bài viết liên quan