THÔNG BÁO: LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 14

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khóa hệ Cao đẳng chính quy K14 khóa học 2021 – 2024 và theo kế hoạch số 731/KH-CTHN-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Nhà trường. Nhà trường thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14 cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 07h00 ngày 21 tháng 03 năm 2024 (thứ 5).
  2. Thành phần: Toàn bộ sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 14 đã đủ điều kiện tốt nghiệp.
  3. Địa điểm: Tại sân nhà B – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội – số 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.
  4. Yêu cầu:
  • Sinh viên đăng ký về dự Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp theo biểu mẫu của Nhà trường.
  • Sinh viên chuyển thư mời tới phụ huynh. Nếu phụ huynh về tham dự Lễ, sinh viên đăng ký với Nhà trường theo mẫu để việc đón tiếp được chu đáo.
  • Sinh viên về tham dự Lễ đúng giờ: có mặt lúc 6h45 nhận áo cử nhân, xếp hàng theo thứ tự danh sách nhận bằng để việc phát và nhận bằng được đảm bảo trật tự.
  • Sinh viên đến tham dự Lễ ăn mặc lịch sự và mang theo CCCD hoặc thẻ sinh viên để nhận bằng.
  • Các Phòng, Khoa, Viện, Đơn vị có liên quan thông báo tới sinh viên và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Bài viết liên quan