TĐ2

TS Nguyễn Xuân Sang – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu và cảm ơn sự ủng hộ của Thống đốc tỉnh Niigata trong các chương trình phái cử sinh viên thực tập và đi làm việc tại Nhật Bản

TS Nguyễn Xuân Sang – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu và cảm ơn sự ủng hộ của Thống đốc tỉnh Niigata trong các chương trình phái cử sinh viên thực tập và đi làm việc tại Nhật Bản

Both comments and trackbacks are currently closed.