Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 26/08- 31/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 26/08- 31/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————–..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 19/08- 24/08/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 19/08- 24/08/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K10 lớp 0   .————————————– TKB K11 lớp 0   .————————————– TKB K11 CLC lớp 0   .————————————–..