Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 09/12- 14/12/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 09/12- 14/12/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Tân Lập   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp A   .————————————– TKB K12- K11..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/12- 07/12/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/12- 07/12/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Tân Lập   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp A   .————————————– TKB K12- K11..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 25/11- 30/11/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 25/11- 30/11/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Tân Lập   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp A   .————————————– TKB K12- K11..