Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 21/10- 26/10/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 21/10- 26/10/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Trường chính   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp Hồ Tùng Mậu   .————————————– TKB..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 14/10- 19/10/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 14/10- 19/10/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Trường chính   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp Hồ Tùng Mậu   .————————————– TKB..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 07/10- 12/10/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 07/10- 12/10/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Trường chính   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp Hồ Tùng Mậu   .————————————– TKB..