Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 20/11 – 24/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 20/11 – 24/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 13/11 – 17/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 13/11 – 17/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 06/11 – 10/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 06/11 – 10/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 30/10 – 03/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 23/10 – 27/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 23/10 – 27/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 16/10 – 20/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 16/10 – 20/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 09/10 – 13/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 09/10 – 13/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/10 – 06/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/10 – 06/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 25/09 – 29/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 25/09 – 29/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 18/09 – 22/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 18/09 – 22/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..