Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 25/01/2021)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 25/01/2021). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   TKB các lớp A   TKB các lớp Z   TKB các lớp CLC..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 18/01/2021)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 18/01/2021). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   TKB các lớp A   TKB các lớp Z   TKB các lớp CLC..