Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 13/01- 18/01/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 13/01- 18/01/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Tân Lập   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp A   .————————————– TKB K12- K11..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 06/01- 11/01/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 06/01- 11/01/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K12-K11-K10 các  lớp Tân Lập   .————————————– TKB K12- K11-K10 các lớp A   .————————————– TKB K12- K11..