Thời khóa biểu online tuần từ 19/07/2021

Thời khóa biểu học online áp dụng từ 19/07/2021 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:           Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ..