Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 17/06- 22/06/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 17/06- 22/06/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về TKB Khóa 11 “lớp A”   Tải về TKB Khóa 10 “lớp A”   Tải về TKB..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 10/06- 15/06/2019)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 10/06- 15/06/2019). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về TKB Khóa 11 “lớp A”   Tải về TKB Khóa 10 “lớp A”   Tải về TKB..