Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 18/09 – 22/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 18/09 – 22/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 11/09 – 15/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 11/09 – 15/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 05/09 – 08/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 05/09 – 08/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 ) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 28/08 – 01/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 28/08 – 01/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 ) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 21/08 – 25/08/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 21/08 – 25/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 tuần từ 21-25/8/2017 và tuần từ 28/8-1/9/2017)..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 14/08 – 18/08/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 14/08 – 18/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 07/08 – 11/8/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 07/08 – 11/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 31/7 – 04/8/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 31/07 – 04/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10)     Liên hệ trực tiếp: Trường..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 24 – 28/7/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 24 – 28/7/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10)     Liên hệ trực tiếp:..

Thời khóa biểu ( từ ngày 26-06-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 26-06-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..