Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 20/07/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 20/07/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp Z  ..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 13/07/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 13/07/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp Z  ..