Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng. Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy – Trung cấp và các chương trình chất lượng cao các khối ngành của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.