Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng. Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy – Trung cấp và các chương trình chất lượng cao các khối ngành của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy Đợt 1 năm 2019 với các ngành  nghề đào tạo sau:  Hồ..

Thông báo tuyển sinh năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy Đợt 1 năm 2018 với các ngành  nghề đào tạo sau:  Hồ sơ gồm..