Học ngành Công nghệ ô tô ra trường làm gì ?

Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, Việt Nam coi ngành công nghiệp ô tô là ngành quan trọng, cần được ưu tiên phát triển để góp phần công nghiệp hóa đất nước. Bên cạnh đó, việc..

Thông báo tuyển sinh năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG Mã trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội: CDD00139 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội..

Thông báo tuyển sinh năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy Đợt 1 năm 2018 với các ngành  nghề đào tạo sau:  Hồ sơ gồm..