Cơ cấu tổ chức

Bộ máy cán bộ, giảng viên với chất lượng cao của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội với 90% có trình độ Đại học và sau Đại học là tiền đề để đào tạo nên những lớp sinh viên với chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội

so-do-to-chuc-truong-htt.edu.vn