Khối chăm sóc sức khỏe

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2020

Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh các khối ngành: Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Xã hội, Chăm sóc sức khỏe

Tuyển sinh Ngành Y sĩ đa khoa

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh ngành Y sĩ đa khoa - Xét tuyển bằng THPT - Cam kết việc làm đầu ra

Khối Chăm sóc sức khỏe

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy (Đợt 2) khối ngành Y Dược - Chăm sóc sức khỏe. Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội. Tuyển sinh ngành Điều..

Liên thông Ngành Dược 2020

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy ngành Dược