Khối Kinh tế - Xã hội

Khối Kinh tế – Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy (Đợt 2) khối ngành Kinh tế - Xã hội. Tuyển sinh ngành Kế toán. Tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng. Tuyển..