Liên thông Cao đẳng Chính quy

Văn bằng 2 Cao đẳng Dược 2019

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy (Tuyển sinh liên tục) khối ngành Dược - Điều dưỡng

Liên thông Ngành Dược 2018

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy ngành Dược

Liên thông Cao đẳng Dược 2019

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy (Tuyển sinh liên tục) khối ngành Dược - Điều dưỡng