Tuyển sinh Du học Nhật Bản ngành Điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CẤP HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DU HỌC NHẬT BẢN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội với Tập đoàn Y..

Tuyển sinh Du học Nhật Bản ngành Điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CẤP HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DU HỌC NHẬT BẢN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG Nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội với Tập đoàn Y..