Tổng hợp tài liệu tuyển sinh năm học 2022-2023

Tải về Thông báo Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2022

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/Hệ-cao-dẳng-chính-quy-năm-2022.pdf

Tải về Thông báo Tuyển sinh Khoa THPT nghề năm 2022

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/TBTS-Hệ-THPT-nghề-năm-học-2022-2023.pdf

Tải về Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông Trung cấp – Cao đẳng

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/he-LIEN-THONG-2022.pdf

Tải về Thông báo Tuyển sinh Chương trình Việt Nam – Australia

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/TBTS-CD-quoc-te-UPC.pdf

Tải về Thông báo Tuyển sinh Du học Ba Lan

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/chuong-trinh-du-hoc-Ba-Lan.pdf

Tải về Thông báo Tuyển sinh chương trình thực tập hưởng lương tại Nhật Bản

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/TBTS-CDCQ-thực-tập-hưởng-lương-tại-Nhật-Bản-18.4.pdf

Tải về Đơn xin nhập học hệ THPT nghề

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/dơn-xin-học-hệ-THPT-nghề-2022-done.docx

Tải về Phiếu Đăng ký xét tuyển

https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/Phieu-xet-tuyen-2022.pdf

Bài viết liên quan