Chưa được phân loại

Thời khóa biểu ( Tuần từ 06/07/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 06/07/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp Z  ..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 29/06/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 29/06/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp Z  ..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 22/06/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 22/06/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp Z  ..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 15/06/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 15/06/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp Z  ..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 08/06 đến 13/06/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 08/06 đến 13/06/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp..

Học Phí Hệ Cao Đẳng Chính Quy

Học phí dành cho hệ Cao đẳng Chính Quy năm 2020 Áp dụng từ 15/6/2020 STT NGÀNH MÃ NGÀNH HỌC PHÍ TRUNG BÌNH/THÁNG Kinh phí nhập học 2020 NHÓM NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC 1. Tiếng Anh 792.000đ/tháng 2. Tiếng Hàn..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 01/06 đến 06/06/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 01/06 đến 06/06/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 25/05 đến 31/05/2020)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 25/05 đến 31/05/2020). Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB các lớp Tân Lập   ————————————–   TKB các lớp A   ————————————–   TKB các lớp..