Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng. Tin tức tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Đáp án – Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Đề thi và Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Chiều ngày 22/6/2017, các thí sinh tiếp tục thi môn tiếp theo của ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Sau đây là Đề thi và đáp..

Đáp án – Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lí

Đề thi và Đáp án môn Vật lí kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Sáng ngày 23/6/2017, các thí sinh tiếp tục thi môn Vật lí của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Sau đây là đáp án môn Vật lí ngày 23/6/2017:      ..

Đáp án – Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học

Đề thi và Đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Sáng ngày 23/6/2017, các thí sinh tiếp tục thi môn Hóa học của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Sau đây là đáp án môn Hóa học ngày 23/6/2017:   Cập nhật..

Đáp án – Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học

Đề thi và Đáp án môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Sáng ngày 23/6/2017, các thí sinh tiếp tục thi môn Sinh học của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Sau đây là đáp án môn Sinh học ngày 23/6/2017:     Cập nhật Đề thi..

Đáp án – Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn GDCD

Đề thi và Đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Sáng ngày 24/6/2017, các thí sinh tiếp tục thi môn GDCD của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Sau đây là Đề thi và đáp án môn GDCD ngày 24/6/2017:    ..