Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được Bộ phê duyệt 6 ngành nghề trọng điểm định hướng tới 2025

Theo quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký ngày 25/11/2019 về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025, trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội vinh dự được Bộ phê duyệt lựa chọn phát triển 6 ngành nghề trọng điểm là:

  • Công nghệ thông tin
  • Điện dân dụng
  • Điện công nghiệp
  • Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
  • Quản trị khách sạn
  • Kỹ thuật chế biến món ăn

Việc được Bộ phê duyêt ngành nghề trọng điểm có ý nghĩa rất lớn đối với định hướng phát triển của nhà trường, hướng đến tập trung đào tạo các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ của các nước khu vực ASEAN và thế giới, tạo sự đột phá về chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, đây cũng là cơ hội lớn cho các bạn sinh viên khi cánh cửa mở ra thế giới đã rộng mở hơn rất nhiều và chúng ta có đầy đủ các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất.

Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội trong danh sách các trường Cao đẳng khu vực Đồng bằng Sông Hồng được lựa chọn ngành nghề trọng điểm

Theo đó, với việc được phê duyệt phát triển 6 ngành nghề trọng điểm, trường được Nhà nước hỗ trợ:

  • Được đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng chuẩn hoá, đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý theo ngành, nghề đào tạo, bắt kịp trình độ các nước trong khối ASEAN
  • Được tham gia các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
  • Tham gia đặt hàng đào tạo đối với các ngành, nghề trọng điểm
  • Được tham gia các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, được sử dụng các bộ chương trình, giáo trình đào tạo của ngành, nghề theo các cấp độ do Nhà nước tiếp nhận, chuyển giao hoặc xây dựng và ban hành; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề; danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu …

Cũng theo quyết định trên, các ngành, nghề được lựa chọn đang được thị trường lao động cần với số lượng nhân lực lớn, phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có tay nghề của ngành, địa phương và khoa học kỹ thuật hiện đại.

Các trường được chọn được phân bố đều thuộc 6 vùng trên toàn quốc, như: Vùng trung du miền núi phía Bắc có 65 trường; Vùng Đồng bằng sông Hồng 130 trường; Vùng Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung có 97 trường; Vùng Tây nguyên có 16 trường; Vùng Đông Nam bộ có 50 trường và Vùng Đồng bằng sông Cửu long có 53 trường.

Về các ngành nghề, Bộ LĐ-TB&XH đã lựa chọn 134 ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ, trong đó 62 ngành, nghề cấp độ Quốc tế; 93 ngành, nghề cấp độ Khu vực ASEAN và 134 ngành, nghề cấp độ quốc gia.

Về trường nghề trọng điểm, Bộ LĐ-TB&XH đã chọn có 412 trường với 1.504 lượt ngành, nghề trọng điểm, trong đó có: 342 lượt ngành, nghề cấp độ Quốc tế; 293 lượt ngành, nghề cấp độ Khu vực ASEAN và 869 lượt ngành, nghề cấp độ Quốc gia.

Tải về quyết định của Bộ tại đây:

Quyết định phê duyệt Ngành nghề trọng điểm

Bài viết liên quan