THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA NGÔN NGỮ

Căn cứ kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và ngành đào tạo năm 2023, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc, cụ thể:

1. Chỉ tiêu:

  • Tiếng Trung Quốc: 05 giảng viên
  • Tiếng Hàn Quốc: 05 giảng viên

2. Mô tả công việc:

  • Giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc theo định mức của giảng viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Khoa và Nhà trường.

3. Tiêu chuẩn, yêu cầu: (Chi tiết theo Thông tuyển dụng giảng viên ngành ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc của Nhà trường).

Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2023 (Ưu tiên hồ sơ đến trước).

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ghi rõ vị trí ứng tuyển và thông tin liên hệ gồm số điện thoại và Email ngoài bìa hồ sơ ứng tuyển, gửi về:

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Điện thoại: 024 33 630 245

Nộp hồ sơ scan vào địa chỉ email: phongtochuc@htt.edu.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Họ tên – Vị trí ứng tuyển

Bài viết liên quan